Totsugawa '05
\Ð '05-09-14

Photos taken by SyuTyuSen using Nikon COOLPIX 4300 --> PhotoShop 7.0

Mouth of River Kumano F͌EV{s


Futatsuno Dam Ö_ Q130m3/s


Nanairo Bridge F݋


Mikoshi River OzEO


Shimomukai Bridge


Otonashi River


Bisaki Bridge 苴


Morokawa Bridge 싴


Takatsu Bridge Ë


Shikiya Bridge ~勴