Shimokita in Aomori
k '04-02-13

Photos taken by SyuTyuSen using Nikon COOLPIX 3100 --> PhotoShop 7.0


@Shimoburo@C


@Ohminato@喩w