Koide Mar.'02
o '02-03-10

Photos taken by SyuTyuSen using Nikon COOLPIX 950 --> PhotoShop 4.0